Członkowie Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

braster-logo (1).png

Firma Braster S.A. została założona przez polskich naukowców i lekarzy. Jako jedyna na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych. W oparciu o te matryce opracowała urządzenie medyczne - System Braster - służące do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Prace badawcze i rozwojowe były wspierane grantami Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

W 2012 roku Braster S.A. zadebiutował na NewConnect, a od 2015 roku akcje firmy są notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

System Braster to innowacyjne, wiarygodne i bezpieczne urządzenie medyczne do comiesięcznej samokontroli piersi w domu. Dzięki regularnemu badaniu kobieta może zwiększyć prawdopodobieństwo wczesnego wykrycia niepokojących zmian i szybciej rozpocząć proces diagnostyczno-terapeutyczny. System Braster składa się z urządzenia Braster służącego do wykonania badania, aplikacji mobilnej prowadzącej kobietę przez całą procedurę oraz centralnego systemu automatycznej interpretacji przygotowującego wyniki badania. Zespół ekspertów medycznych czuwa nad prawidłowym przebiegiem całego procesu.

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników uznało zastosowaną w Systemie Braster metodę termografii kontaktowej jako badanie uzupełniające w stosunku do takich metod diagnostycznych jak mammografia czy USG gruczołu sutkowego. 

Skuteczność Systemu Braster w wykrywaniu zmian patologicznych została określona w wieloośrodkowych badaniach obserwacyjnych, w których zbadanych zostało 1500 kobiet. Najmniejsza zmiana nowotworowa wykryta podczas tych badań miała zaledwie 3 milimetry. 

Bazując na korzystnych wynikach badań obserwacyjnych, w czwartym kwartale 2016 roku System Braster został wprowadzony do sprzedaży w Polsce. Firma aktualnie prowadzi działania zmierzające do wejścia na rynki międzynarodowe.

Firma Braster S.A. została założona przez polskich naukowców i lekarzy. Jako jedyna na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych. W oparciu o te matryce opracowała urządzenie medyczne - System Braster - służące do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Prace badawcze i rozwojowe były wspierane grantami Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W 2012 roku Braster S.A. zadebiutował na NewConnect, a od 2015 roku akcje firmy są notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

System Braster to innowacyjne, wiarygodne i bezpieczne urządzenie medyczne do comiesięcznej samokontroli piersi w domu. Dzięki regularnemu badaniu kobieta może zwiększyć prawdopodobieństwo wczesnego wykrycia niepokojących zmian i szybciej rozpocząć proces diagnostyczno-terapeutyczny. System Braster składa się z urządzenia Braster służącego do wykonania badania, aplikacji mobilnej prowadzącej kobietę przez całą procedurę oraz centralnego systemu automatycznej interpretacji przygotowującego wyniki badania. Zespół ekspertów medycznych czuwa nad prawidłowym przebiegiem całego procesu.

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników uznało zastosowaną w Systemie Braster metodę termografii kontaktowej jako badanie uzupełniające stosunku do takich metod diagnostycznych jak mammografia czy USG gruczołu sutkowego.

Skuteczność Systemu Braster w wykrywaniu zmian patologicznych została określona w wieloośrodkowych badaniach obserwacyjnych, w których zbadanych zostało 1500 kobiet. Najmniejsza zmiana nowotworowa wykryta podczas tych badań miała zaledwie 3 milimetry.

Bazując na korzystnych wynikach badań obserwacyjnych, w czwartym kwartale 2016 roku System Braster został wprowadzony do sprzedaży w Polsce. Firma aktualnie prowadzi działania zmierzające do wejścia na rynki międzynarodowe. 

www.braster.eu