Członkowie Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

dzp_logo

Kancelaria DZP jest jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa w obszarze ochrony zdrowia. Posiada największy i najbardziej wszechstronny zespół doradców dla sektora ochrony zdrowia w Polsce, w skład którego wchodzą prawnicy, lekarze, a także eksperci z zakresu ekonomiki ochrony zdrowia. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a także firm zewnętrznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w tę działalność. Kancelaria bardzo mocno specjalizuje się w obszarze regulacji prawnych z zakresu wdrażania nowych technologii do systemu opieki zdrowotnej w tym rozwiązań telemedycznych, mając na względzie konieczność zapewnienia efektywnej i bezpiecznej opieki medycznej dla pacjenta.

www.dzp.pl