Członkowie Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

logo white.jpg

Heart Team to zespół doświadczonych klinicystów oraz specjalistów informatyki. Celem Heart Team jest realizowanie ambitnych i innowacyjnych projektów medycznych z naciskiem na telemedycynę.  Heart Team posiada unikalne kompetencje z zakresu wiedzy medycznej, biegłej znajomości aktualnych standardów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, nowoczesnych technologii, budowania zaawansowanych systemów  wspierania decyzji. Misją Heart Team jest wspieranie pracy lekarzy, podnoszenie jakości opieki medycznej nad pacjentami oraz poprawianie jakości edukacji medycznej przy wykorzystaniu wiedzy medycznej i najnowszych technologii informatycznych. Założyciele Heart Team działają w jednostkach naukowych oraz organizacjach zrzeszających specjalistów w zakresie kardiologii i telemedycyny promując implementację nowoczesnych technologii do codziennej praktyki lekarskiej. W październiku 2014 roku członkowie Heart Team we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym doprowadzili do podpisania Deklaracji Bałtyckiej, będącej wstępem do wdrażania technologii mobilnych w kardiologii – która to została podpisana następnie przez Ministra Zdrowia.