Członkowie Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

luxmed

LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług medycznych w Polsce. Naczelny cel spółki stanowi świadczenie profesjonalnej pomocy Pacjentom, obejmującej całość procesu opieki zdrowotnej: od diagnostyki po kompleksowe leczenie, również szpitalne, od podstawowej opieki medycznej po pomoc specjalistyczną, rehabilitację oraz stałą opiekę dla osób starszych. LUX MED przywiązuje ogromną wagę do edukacji jak najszerszej rzeszy społeczeństwa w zakresie profilaktyki powszechnie występujących chorób i schorzeń. Ponadto, spółka uruchomiła platformę telemedyczną oraz planuje umożliwić korzystanie z porad lekarskich w formie m.in. telekonsyliów i tzw. drugiej opinii do konsultacji procesu leczenia pacjenta online. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie programu monitorowania na odległość stanu zdrowia pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi.

www.luxmed.pl