Członkowie Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

mediguard

Spółka jest dostawcą kompleksowego systemu teleinformatycznego umożliwiającego wykorzystywanie usług telediagnostyki i telemonitoringu do budowania dodatkowych produktów przez swoich partnerów m.in. placówki medyczne, ubezpieczycieli, praktyki lekarskie, dostawców oprogramowania. Mediguard Technologies posiada szeroką ofertę urządzeń telemedycznych  m.in. SelfCheck ECG - Elektrokardiograf EKG, Spiro Pro – spirometr czy wagę Selfcheck Scale. Najbardziej innowacyjnym produktem Mediguard jest System Telemedyczny pozwalający na stały kontakt z lekarzem, ciągłe monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz umożliwiający dostęp do elektronicznej karty pacjenta. Firma współpracuje z wieloma placówkami medycznymi. Obecnie Mediguard pracuje nad powszechnym wdrożeniem Systemu Telemedycznego do publicznej służby zdrowia, tak by wszyscy pacjenci mieli możliwość korzystania z najnowocześniejszej technologii medycznej.

www.mediguard.pl