Rosnąca rola telemedycyny w opiece zdrowotnej - Dr nauk med. Piotr Soszyński

computer-1149148_1920.jpg

Cyfryzacja i internet mają potencjał zrewolucjonizowania medycyny – zmiany systemu, który od wieków jest postrzegamy jako skomplikowany, niezrozumiały i drogi, na rozwiązanie proste, intuicyjne i samoobsługowe. Z doświadczeń Medicover wynika, że umożliwienie kontaktu z lekarzem w formie np. czatu lub maila zwiększa bezpieczeństwo, poprawia proces opieki i eliminuje tysiące niepotrzebnych wizyt, na które pacjenci umawiają się po to, by dopytać o dawkowanie leku, wyniki badań, czy upewnić się co do szczegółów zaleceń otrzymanych na wizycie. Rozwiązania takie mogłyby istotnie odciążyć system publiczny, zarówno w ramach opieki podstawowej, jak i trudno dostępnych specjalistów.

Warunkiem skutecznego modelu wykorzystującego rozwiązania zdalne i online jest zapewnienie ciągłości procesu opieki, po pierwsze poprzez dostęp do informacji medycznej i historii pacjenta (elektroniczna historia choroby) i po drugie poprzez zapewnienie pacjentom, w razie potrzeby, możliwości porad stacjonarnych w placówkach medycznych i łatwego dostępu do badań diagnostycznych w ramach tego samego, zintegrowanego systemu (wielokanałowość obsługi). Zapewnia to z jednej strony wysoką jakość i efektywność procesu, a z drugiej wygodę i bezpieczeństwo dla pacjentów, którzy całość opieki zdrowotnej mają zapewnione u jednego świadczeniodawcy. Stanowi to dużą przewagę nad obecnym, rozproszonym systemem publicznej służby zdrowia w Polsce.

Dr nauk med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. systemów. medycznych, Medicover Sp. z o.o.