Członkowie Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

nestmedica

NESTMEDIC sp. z o.o. wyprodukowała i wprowadziła na rynek innowacji technologicznych unikatowe mobilne rozwiązanie telemedyczne do zdalnego badania dobrostanu płodu – badania kardiotokograficznego (KTG).  System Pregnabit to połączenie produktu medycznego z usługą informatyczną, pozwalającą na monitorowanie, bieżące analizy, szybką reakcję oraz postawienie

wstępnej diagnozy drogą internetową. Spółka jest obecnie jedynym na rynku polskim i jednym z niewielu na rynku światowym dostawcą kompleksowej oferty: własnego produktu medycznego (teleKTG) oraz usługi zdalnej analizy zapisów KTG przez wykwalifikowany personel medyczny. Spółka planuje ekspansję na najbardziej atrakcyjne rynki europejskie i światowe.


www.pregnabit.com/