Członkowie Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

telemedyc

Telemedycyna Polska s.a. jest podmiotem leczniczym, będącym liderem teleopieki kardiologicznej i jako pionier telemedycyny znacząco wpływa na rozwój rynku telemedycznego w Polsce. Spółka specjalizuje się w usługach telekardiologicznych kierowanych do pacjentów indywidualnych oraz placówek medycznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Pacjentom indywidualnym proponuje usługę Kardiotele tj. całodobową teleopiekę kardiologiczną, podmiotom leczniczym – profesjonalne wsparcie diagnostyczne, a także oprogramowania oraz sprzęt medyczny niezbędne do wykonania badań.

www.telemedycynapolska.pl